Aankondiging werkzaamheden bloemen- en kruidentuin

7 januari 2024

Nu de verleende vergunning onherroepelijk is, kunnen de werkzaamheden starten voor de aanleg van een bloemen- en kruidentuin bij de oude tuinmuur aan de rand van de zonneweide.

De leifruitmuur willen we in de zon zetten zodat we hier, net als in vroeger tijden, leifruit kunnen telen. Daarom worden aan de zonzijde bij de oude tuinmuur enkele bomen gekapt die de muur in de schaduw houden. Een paar waardevolle levensbomen (coniferen) wil de gemeente voorlopig laten staan. Nog vóór het broedseizoen, begin maart, zal het kappen plaatsvinden. De meeste bomen aan de slootkant zullen weggehaald worden omdat deze de muur ondergraven. De esdoorns daar zijn in termen van bosbeheerders een soort woekerend onkruid en leveren geen kwaliteit voor het bos. Zo bieden we maximale kansen voor het behoud van de historische tuinmuur.

Daarna kan de nieuwe bloemen- en kruidentuin worden aangelegd. De laatste stap is het aanplanten van de leifruitbomen en de plantvakken. Het aanplanten is veel werk en speciaal daarvoor wordt er met de vrijwilligers een feestelijke plantdag georganiseerd, naar verwachting rond 1 mei. Een aantal vrijwilligers en de ontwerpster van het landschapsbureau In Arcadië bespraken onlangs het plantenplan. Het belooft een kleurrijke tuin te worden die in alle seizoenen interessant is.

De uitvoering wordt mogelijk gemaakt doordat de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Den Haag het plan steunen. De gemeente trekt aan de uitvoering en wil een groot deel daarvan verzorgen. Naar verwachting hebben we aan een bijdrage vanuit de Provincie Zuid-Holland en de gemeente voldoende.


Toekomstige leifruitmuur en bloemen- en kruidentuin in de zonneweide.