Activiteiten

21 juni 2021

Activiteiten voor en door de buurt

Werkend in de tuinBeheer en onderhoud van de historische tuin
Het beheer en onderhoud van de tuin wordt verzorgd door circa 40 vrijwilligers. Er is een deskundige tuinbaas aangesteld die de vrijwilligers adviseert en begeleidt in hun werkzaamheden. Zo draagt de tuin bij aan de versterking van de sociaal-maatschappelijke functie van het landgoed.

De rijke tuingeschiedenis zichtbaar maken
Vanuit de tuin zullen we op termijn rondleidingen organiseren in de tuinen en over het landgoed. Met foto’s, informatieborden en andere middelen willen we de historie van het landgoed zichtbaar maken.

Educatie en andere activiteiten
De bedoeling is dat de historische tuin op termijn ook zal worden gebruikt voor educatie, bijvoorbeeld door kinderen tijdens een rondleiding te leren wat er in de tuin groeit en hoe het groeit, en over onderwerpen zoals kringloop en het belang van biodiversiteit.

Daarnaast zullen we naar mogelijkheden gaan kijken om aansluiting te vinden met nabij gelegen zorginstellingen, om clienten de mogelijkheid van een rondleiding op maat te bieden in onze tuin.

Vrijwilligers

Vrijwilligers tuin
Een groep van circa 40 vrijwilligers zorgt voor het onderhoud en beheer van de tuinen. Zij worden aangestuurd door een deskundige tuinbaas die veel kennis en ervaring heeft met het beheren van moestuinen. Binnen de groep van vrijwilligers zijn er ook diverse werkgroepen zoals een groep die zich richt op het zaaien en oogsten, een groep die richt zich op activiteiten voor de tuin, een andere groep heeft als focus de randindeling van de tuin en tot slot is er een groep die nadenkt over de voorlichting en communicatie rondom de tuin.

Momenteel nemen we geen nieuwe aanmeldingen voor vrijwilligers aan. Dit om ervoor te zorgen dat de huidige vrijwilligers voldoende activiteiten te doen hebben in de tuin.