Activiteiten

21 juni 2021

Activiteiten voor en door de buurt

Beheer en onderhoud van de historische tuin
Het beheer en onderhoud zal worden verzorgd door vrijwilligers. Er wordt een deskundige tuinbaas aangesteld die de hen aanstuurt in hun werkzaamheden. Zo zal de tuin bijdragen aan de versterking van de sociaal-maatschappelijke functie van het landgoed.

De rijke tuingeschiedenis zichtbaar maken
Vanuit de tuin organiseren we rondleidingen in de tuinen en over het landgoed. Met foto’s, informatieborden en andere middelen wordt de historie van het landgoed zichtbaar gemaakt.

Educatie
De historische tuin zal ook worden gebruikt voor educatie van de kinderen in de buurt, bijvoor-beeld door kinderen te laten helpen met oogsten, het maken van appelmoes of jam. Ook leren zij over wat er in de tuin groeit en hoe het groeit, en over onderwerpen als kringloop en het belang van biodiversiteit. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in schoolverband of als work-shop.

 

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers gevraagd
Stichting Oostduin zoekt vrijwilligers voor “De tuin van Oostduin”. Helpt u mee om de tuin te laten groeien en bloeien?

Er komen twee vrijwilligersteams, elk van twintig tot dertig personen. Een team zorgt voor het onderhoud en beheer van de tuinen; zij worden aangestuurd door een deskundige tuinbaas. Het tweede team organiseert activiteiten voor de buurt.

U kunt zich hier aanmelden.