Author Archive

Historische tuinmuur weer met leifruit

22 oktober 2021
tuinmuur toekomst

Historische tuinmuur weer met leifruit De historische tuinmuur is in ere hersteld. Deze tuinmuur uit de 18e eeuw zal weer worden gebruikt om leifruit te telen, o.a. pruim, kers, perzik, appel, peer. De tuinmuur maakt deel uit van de Tuin van Oostduin.               Het herstel…

De tuin een nieuwe parel

21 oktober 2021
De-Tuin-vanOostduin_Moestuin

De tuin een nieuwe parel Stichting Oostduin wilde het verhaal over deze historische tuin zichtbaar maken voor de parkbezoekers door de moes- en siertuin weer in oude glorie herstellen. De naam van deze nieuwe parel: ‘De Tuin van Oostduin’. ‘De Tuin van Oostduin’ is gebaseerd op de oorspronkelijke tuinen die…

Ontwerp na overleg met wijkvereniging

2 oktober 2021

Ontwerp na overleg met wijkvereniging De Stichting Oostduin en de Wijkvereniging Benoordenhout hebben overleg gevoerd over het initiatiefplan van de Stichting Oostduin voor de Tuin van Oostduin. Ecologische kwaliteit In dit overleg zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het plan overeengekomen waarbij het plan beter ingepast is in de ecologische…

Steun voor de tuin

22 september 2021

Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland steunt de tuin in het kader van de erfgoedlijn landgoederenzone. Daarmee wordt de historie van de landgoederen weer zichtbaar gemaakt. Landgoed Oostduin-Arendsdorp maakt deel uit van een lint van tientallen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen tussen het Westland en Hillegom die samen de erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland vormen.…

Exploitatie

21 juni 2021

Exploitatie Om de aanleg van de nieuwe historische tuin te financieren zocht de Stichting Oostduin steun bij diverse fondsen. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de tuin. De exploitatiebegroting van de stichting is gebaseerd op het functioneren van de tuin met vrijwilligers…

De historische tuinen

11 juni 2021
Kruchius kaart uit 1712

De historische tuinen Het landgoed bestond van oudsher uit tuinen en enkele gebouwen. Op één van de eerste kaarten uit 1611 staat de koepel in het water, net als het buiten Hofwijck van Huijgens. Op de zogenoemde kaart van Kruchius (een beroemd landmeter) uit 1712 is te zien dat er…

Beheervisie landgoederen Oostduin-Arendsdorp

11 juni 2021

Beheervisie In 2009 is er voor de landgoederen Oostduin-Arendsdorp door de Gemeente Den Haag een beheervisie vastgesteld. Deze beheervisie schetst het gewenste toekomstbeeld voor de landgoederen. Het rapport beschrijft de inrichting, het beheer en het gebruik voor de komende jaren. Het gebied Oostduin-Arendsdorp bestaat in deze beheervisie uit de beide voormalige…

Scouting huis

10 juni 2021
Voormalig Weckhuis nabij de tuinen van Oostduin

Het huidige Scoutinghuis, vlakbij de historische tuinmuur, is in de jaren ’30 is neergezet als Weckhuis in opdracht van gravin van Bylandt. Rondom het gebouw waren twee grote percelen grond onder andere in gebruik als tuinderij met een verwarmd kassencomplex, leifruit en door gaas beschermde kersenbomen. In het Weckhuis werden…

Vroegste geschiedenis tot 1800

10 juni 2021
Kruchius kaart uit 1712

Vroegste geschiedenis tot 1800 Oostduin De naam Oostduin komt voor het eerst voor in 1565; er is dan sprake van een boerderij en een boomgaard. In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt er een landhuis gebouwd, vermoedelijk ten tijde van de familie Van Liere. De Van Lieres vergroten…