Beheervisie landgoederen Oostduin-Arendsdorp

11 juni 2021

Beheervisie

In 2009 is er voor de landgoederen Oostduin-Arendsdorp door de Gemeente Den Haag een beheervisie vastgesteld. Deze beheervisie schetst het gewenste toekomstbeeld voor de landgoederen. Het rapport beschrijft de inrichting, het beheer en het gebruik voor de komende jaren. Het gebied Oostduin-Arendsdorp bestaat in deze beheervisie uit de beide voormalige buitenplaatsen en het zogenoemde Bunkerbos aan de Goetlijfstraat. De beheervisie is in de eerste maanden van 2007 in samenspraak met belanghebbenden opgesteld.

Lees hier de beheervisie.