Flora en Fauna Oostduin-Arendsdorp is onderdeel van één van de ecologische verbindingszones van Den Haag: de Houtzone. Deze ligt op de voormalige strandwallen en strandvlakten achter de duinen. De Houtzone is de meest bosrijke zone van Den Haag. De grote groengebieden in de Houtzone bestaan vooral uit landgoederen, waaronder Oostduin-Arendsdorp.…