Koepel

7 juni 2021

Koepel

Op het terrein van Arendsdorp bevindt zich nog een zeventiende-eeuws woonhuis, dat meestal de koepel of de theekoepel wordt genoemd. Het is een bakstenen gebouw met een achthoekig pannendak, twee schoorstenen en een versierd raam boven de voordeur. Het uiterlijk is in de loop van de tijd enigszins gewijzigd. Het bouwwerk zou geïnspireerd zijn op Hofwijck van Constantijn Huygens (1596-1687) en is waarschijnlijk gebouwd rond 1650. De koepel is al zichtbaar op een kaart van 1660 in het archief van Waalsdorp. Sommige bronnen vermelden Pieter Post als mogelijke bouwmeester. Het gebouwtje lag, net als Hofwijck, in een rechthoekige vijver. In de tweede helft van de achttiende eeuw is de vijver gedempt en is er een voorhuis voor gebouwd, dat eind negentiende eeuw weer is afgebroken. Sinds die tijd heeft het gebouw zijn huidige uiterlijk.

Het gebouw wordt verhuurd aan Visiescope een organisatie die leiderschapstrainingen op hoog niveau geeft www.visiescope.com