De portierswoning

9 juni 2021

De portierswoning

Portierswoning

Portierswoning

Aan de Wassenaarseweg 44 vinden we nog de brug, het smeedijzeren toegangshek en de portierswoning van het landgoed Oostduin uit de achttiende eeuw.

Zij vormen de enige bouwkundige herinnering aan de vroegere buitenplaats. De portierswoning bestond oorspronkelijk uit twee woningen. Bij de restauratie in 2004 zijn die zichtbaar gemaakt binnen de huidige woning.

Het toegangshek met brug is ook van monumentale waarde en is het enige restant van de meerdere toegangshekken die het landgoed in het verleden kende.

Portierswoning

Portierswoning

Portierswoning vanaf ingang

Portierswoning vanaf ingang