De tuin een nieuwe parel

21 oktober 2021

De tuin een nieuwe parel

Stichting Oostduin wilde het verhaal over deze historische tuin zichtbaar maken voor de parkbezoekers door de moes- en siertuin weer in oude glorie herstellen.
De naam van deze nieuwe parel: ‘De Tuin van Oostduin’.

‘De Tuin van Oostduin’ is gebaseerd op de oorspronkelijke tuinen die in vorige eeuwen op het landgoed aanwezig waren.Sinds 2021 is er opnieuw een moestuin op de plek waar eeuwenlang groente en fruit werd geteeld. In 2024 wordt een bloemen- en kruidentuin aangelegd bij de oude tuinmuur, die dateert uit de periode 1708-1712. Tegen deze in 2021 herstelde muur wordt weer leifruit aangeplant De tuinen worden onderhouden door vrijwilligers onder leiding van een tuinbaas. Tot voor de Tweede Wereldoorlog liep de oorspronkelijke moestuin tot aan de grens van het park aan de Oostduinlaan.

Het aangepaste plan voor de Tuin van Oostduin

De bloemen- en kruidentuin is permanent toegankelijk en omvat een historische muur met leifruit en bloembedden met een diversiteit aan soorten. De ommuurde moestuin is geopend als er vrijwilligers aanwezig zijn, doorgaans op woensdagen en zaterdagen tussen 10.00 en 14.00 uur. In deze tuin, waar op een biologische en organische wijze gewassen en fruit worden geteeld, kan men genieten van de natuur.

Zowel de moestuin als bloemen- en kruidentuin vergroten de biodiversiteit in het park. Dit leidt naar verwachting tot een toename van vlinders en insecten, waarmee ook meer vogelsoorten worden aangetrokken. Mogelijk kan een imker er bijenkasten plaatsen.

Met de aanleg van de tuin wil Stichting Oostduin buurtgenoten een nieuwe plaats bieden waar het goed vertoeven is. Ook betrekt zij hen graag bij het onderhoud. Door educatie wil de stichting een bijdrage leveren aan bewustwording van de waarde van de natuur en het belang van duurzaamheid.

Planning en ontwerp

Stichting Oostduin ontwikkelde in samenwerking met Stichting In Arcadië een plan dat de oorspronkelijke tuinen zo dicht mogelijk benadert. Stichting Oostduin en Wijkvereniging Benoordenhout voerden overleg over het initiatiefplan voor de Tuin van Oostduin. Dit leidde ertoe dat het initiatiefplan zo goed mogelijk aansloot op de ecologische kwaliteit van landgoed Oostduin-Arendsdorp.

Zo is er bewust voor gekozen om de ingang van de moestuin te plaatsen aan de zijde van de koepel. De hoog opgaande boomzone in de voormalige Gravinnetuin werd gehandhaafd ten gunste van de vogels. Het in samenwerking tot stand gekomen plan zagen alle betrokken partijen als een verrijking van het landgoed.

De moestuin

De voormalige Gravinnetuin is in 2022 ingericht als moestuin. Het ontwerp grijpt terug op de 18e eeuw, met een rechthoekige opzet en inrichting in geometrische stijl. De bestaande tuinmuren werden hersteld; zij vormen de begrenzing. De voormalige volkstuintjes werden getransformeerd tot één moestuin met vier grote teeltvakken. Nu worden er gewassen en (lei-)fruit geteeld en onder glas opgekweekt, zoals dit eeuwenlang gebeurde in de moestuin van Oostduin-Arendsdorp. Bovendien zijn er twee kruidenvakken ingericht die voorzien in keukenkruiden en (oude) medicinale kruiden. Ook is een deel ingericht als voedselbos. Een ander onderdeel van de tuin is het plantensanctuarium. Geschikte planten uit de voormalige volkstuintjes worden gespaard en verplaatst naar deze zone. De plantencollectie wordt aangevuld met ’oude planten’.

De moestuin in de Tuin van Oostduin 

De-Tuin-vanOostduin_Moestuin

De bloementuin

De bloementuin wordt onderdeel van de ‘Zonneweide’. De zone langs de historische tuinmuur wordt  heringericht als bloementuin, dat herinnert aan de historische functie van de plek als (moes)tuin. De tuinmuur die dateert uit circa 1708 werd in 2021 hersteld. Langs deze tuinmuur wordt weer leifruit net als vroeger geplant. In de bloementuin komen zitjes met uitzicht op de weide, vijver en monumentale bomen. Waar mogelijk worden bestaande bomen ingepast in de plantvakken. Door de hoge bloem- en zaadrijkdom is er het hele jaar door voedsel en variatie voor insecten (en insecteneters), zoogdieren en vogels.

Bloementuin Oostduin_visual 22-10-2021
De Tuin van Oostduin – Bloementuin

De tuinmuur

De zone langs de historische tuinmuur is ingericht als bloemen- en kruidentuin, als herinnering aan de historische functie van de plek als (moes)tuin.

De tuinmuur die dateert uit circa 1708 werd in 2021 hersteld. Op de muur waren nog leifruithaken aanwezig, ook deze zijn hersteld. Langs deze tuinmuur wordt weer leifruit net als vroeger geplant. In de bloemen- en kruidentuin komen zitjes met uitzicht op de weide, vijver en monumentale bomen. Door de hoge bloem- en zaadrijkdom is er het hele jaar door voedsel en variatie voor insecten (en insecteneters), zoogdieren en vogels.

Tuinmuur-in-de-jaren-dertig
Tuinmuur in de jaren dertig

tuinmuur toekomst
Tuinmuur toekomst met leifruit