De tuin een nieuwe parel

21 oktober 2021

De tuin een nieuwe parel

Stichting Oostduin wilde het verhaal over deze historische tuin zichtbaar maken voor de parkbezoekers door de moes- en siertuin weer in oude glorie herstellen.
De naam van deze nieuwe parel: ‘De Tuin van Oostduin’.

‘De Tuin van Oostduin’ is gebaseerd op de oorspronkelijke tuinen die in vorige eeuwen op het landgoed aanwezig waren. De tuin bestaat uit een ommuurde ‘stille’ moestuin op de plek waar oorspronkelijk de Gravinnetuin was én een levendige bloemen- en kruidentuin van enkele meters breed aan de voet van de oude tuinmuur op de zonneweide. Tot voor de Tweede Wereldoorlog liep de oorspronkelijke moestuin tot aan de grens van het park aan de Oostduinlaan.

Het aangepaste plan voor de Tuin van Oostduin

De bloemen- en kruidentuin is permanent toegankelijk en omvat een historische muur met leifruit en bloembedden met een diversiteit aan soorten. De ommuurde moestuin is geopend als er vrijwilligers aanwezig zijn, doorgaans op woensdagen en zaterdagen tussen 10.00 en 14.00 uur. In deze tuin, waar op een biologische en organische wijze gewassen en fruit worden geteeld, kan men genieten van de natuur.

Zowel de moestuin als bloemen- en kruidentuin vergroten de biodiversiteit in het park. Dit leidt naar verwachting tot een toename van vlinders en insecten, waarmee ook meer vogelsoorten worden aangetrokken. Mogelijk kan een imker er bijenkasten plaatsen.

Met de aanleg van de tuin wil Stichting Oostduin buurtgenoten een nieuwe plaats bieden waar het goed vertoeven is. Ook betrekt zij hen graag bij het onderhoud. Door educatie wil de stichting een bijdrage leveren aan bewustwording van de waarde van de natuur en het belang van duurzaamheid.

Planning en ontwerp

Stichting Oostduin ontwikkelde in samenwerking met Stichting In Arcadië een plan dat de oorspronkelijke tuinen zo dicht mogelijk benadert. Stichting Oostduin en Wijkvereniging Benoordenhout voerden overleg over het initiatiefplan voor de Tuin van Oostduin. Dit leidde ertoe dat het initiatiefplan zo goed mogelijk aansloot op de ecologische kwaliteit van landgoed Oostduin-Arendsdorp.

Zo is er bewust voor gekozen om de ingang van de moestuin te plaatsen aan de zijde van de koepel. De hoog opgaande boomzone in de voormalige Gravinnetuin werd gehandhaafd ten gunste van de vogels. Het in samenwerking tot stand gekomen plan zagen alle betrokken partijen als een verrijking van het landgoed.

De moestuin

De-Tuin-vanOostduin_Moestuin

De moestuin in de Tuin van Oostduin

De-Tuin-vanOostduin_Moestuin

 

 

De voormalige Gravinnetuin is in 2022 ingericht als moestuin. Het ontwerp grijpt terug op de 18e eeuw, met een rechthoekige opzet en inrichting in geometrische stijl. De bestaande tuinmuren werden hersteld; zij vormen de begrenzing. De voormalige volkstuintjes werden getransformeerd tot één moestuin met vier grote teeltvakken. Nu worden er gewassen en (lei-)fruit geteeld en onder glas opgekweekt, zoals dit eeuwenlang gebeurde in de moestuin van Oostduin-Arendsdorp. Bovendien zijn er twee kruidenvakken ingericht die voorzien in keukenkruiden en (oude) medicinale kruiden. Ook is een deel ingericht als voedselbos. Een ander onderdeel van de tuin is het plantensanctuarium. Geschikte planten uit de voormalige volkstuintjes worden gespaard en verplaatst naar deze zone. De plantencollectie wordt aangevuld met ’oude planten’.

De bloementuin

Bloementuin Oostduin_visual 22-10-2021

De Tuin van Oostduin – Bloementuin

 

 

 

 

 

 

De bloementuin wordt onderdeel van de ‘Zonneweide’. De zone langs de historische tuinmuur wordt  heringericht als bloementuin, dat herinnert aan de historische functie van de plek als (moes)tuin. De tuinmuur die dateert uit circa 1708 werd in 2021 hersteld. Langs deze tuinmuur wordt weer leifruit net als vroeger geplant. In de bloementuin komen zitjes met uitzicht op de weide, vijver en monumentale bomen. Waar mogelijk worden bestaande bomen ingepast in de plantvakken. Door de hoge bloem- en zaadrijkdom is er het hele jaar door voedsel en variatie voor insecten (en insecteneters), zoogdieren en vogels.

Ter realisatie van dit plan zijn de procedures voor de vereiste omgevingsvergunningen zorgvuldig gevolgd. Op 23 juni 2023 verleende gemeente Den Haag vergunningen voor de werkzaamheden aan de moestuin, de bloemen-en kruidentuin bij de leifruitmuur en aan een nieuwe kas. Deze vergunningen lagen zes weken ter visie waarin het voor belanghebbenden mogelijk was om bezwaar in te dienen. De vergunningen zijn onherroepelijk zijn omdat er geen bezwaren werden ingediend. De bloementuin wordt in de eerste helft van 2024 aangelegd.