Een nieuwe parel

21 oktober 2021

Een nieuwe parel

Stichting Oostduin wil het verhaal over deze historische tuin zichtbaar maken voor de parkbezoekers door de moes- en siertuin weer in oude glorie herstellen.
De naam van deze parel: ‘De tuin van Oostduin’.

‘De tuin van Oostduin’ is gebaseerd op de oorspronkelijke tuinen die in vorige eeuwen op het landgoed aanwezig waren. De tuin bestaat uit een ommuurde ‘stille’ moestuin op de plek waar nu de Gravinnetuin is én een levendige bloemen- en kruidentuin van enkele meters breed aan de voet van de oude tuinmuur op de zonneweide. Tot voor de Tweede Wereldoorlog liep de oorspronkelijke moestuin tot aan de grens van het park aan de Oostduinlaan.

Het aangepaste plan voor de Tuin van Oostduin

De bloemen- en kruidentuin is permanent toegankelijk en omvat een historische muur met leifruit en bloembedden met een diversiteit aan soorten. De ommuurde tuin is op vaste tijden geopend voor publiek. In deze tuin, waar op een biologische en organische wijze groente en fruit worden geteeld, kan men genieten van de natuur en stilte.

Met de moestuin en bloemen- en kruidentuin wordt de biodiversiteit in het park vergroot. Dit leidt naar verwachting tot een toename van vlinders en insecten, waarmee ook meer vogelsoorten worden aangetrokken. Mogelijk kan een imker er bijenkasten plaatsen.

Met de aanleg van de tuin wil Stichting Oostduin buurtgenoten een nieuwe plaats bieden waar het goed vertoeven is. Ook wil zij hen betrekken bij het onderhoud. Door middel van educatie levert de stichting een bijdrage aan bewustwording van de waarde van de natuur en van duur-zaamheid.

Planning en ontwerp

In samenwerking met Stichting In Arcadië is een plan ontwikkeld dat de oorspronkelijke tuinen zo dicht mogelijk benadert. De Stichting Oostduin en de Wijkvereniging Benoordenhout hebben overleg gevoerd over het initiatiefplan van de Stichting Oostduin voor de Tuin van Oostduin. In dit overleg zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het plan overeengekomen waarbij het plan beter ingepast is in de ecologische kwaliteit van het landgoed Oostduin.

Om deze reden is onder meer de ingang van de moestuin verplaatst naar de zijde van de koepel en is de brug naar de tuin aan de zonneweide vervallen evenals het pad langs het gazon. De hoog opgaande boomzone in de huidige Gravinnetuin wordt gehandhaafd tbv de vogels. Het aldus aangepaste plan ziet de wijkvereniging als een verrijking van het landgoed Oostduin en wordt door de wijkvereniging ondersteund.

De moestuin

De-Tuin-vanOostduin_Moestuin

De tuin van Oostduin – Moestuin

De-Tuin-vanOostduin_Moestuin

 

 

De Gravinnetuin wordt ingericht als moestuin. Het ontwerp grijpt terug op de 18e eeuw, met een rechthoekige opzet en inrichting in geometrische stijl. De bestaande tuinmuren worden hersteld; zij vormen de begrenzing. De voormalige volkstuintjes worden getransformeerd tot één moestuin met vier grote teeltvakken. Ook wordt er (lei-)fruit geteeld en worden gewassen onder glas opgekweekt, zoals dit eeuwenlang gebeurde in de moestuin van Oostduin-Arendsdorp. Er wordt een centrale kruidenborder ingericht met compact gesnoeide fruitbomen, keukenkruiden en (oude) medicinale kruiden. Een bijzonder onderdeel van de moestuin is het plantensanctuarium. Geschikte planten uit de voormalige volkstuintjes worden gespaard en verplaatst naar deze zone. De plantencollectie wordt aangevuld met ’oude planten’. Banken tussen de beplanting maken het een aangename en schaduwrijke rustplek.

De bloementuin

Bloementuin Oostduin_visual 22-10-2021

De tuin van Oostduin – Bloementuin

 

 

 

 

 

 

De bloementuin wordt onderdeel van de ‘Zonneweide’. De zone langs de historische tuinmuur zal worden heringericht als bloementuin met een smal beddensysteem, dat herinnert aan de historische functie van de plek als (moes)tuin. Daarnaast wordt een met klimplanten begroeide pergola opgericht met de contouren van de verdwenen kas. Deze kas is nog zichtbaar in het metselwerk van de tuinmuur, die zal worden hersteld. Onder de pergola en andere plaatsen in de bloementuin worden komen zitjes met uitzicht over de weide en de vijver en op monumentale solitaire bomen. Waar mogelijk worden bestaande bomen ingepast in de plantvakken. Door de hoge bloem- en zaadrijkdom is er het hele jaar door voedsel en variatie voor insecten (en insecteneters), zoogdieren en vogels.

Voor de realisatie van dit plan zullen de procedures met betrekking tot de vereiste omgevings-vergunningen zorgvuldig worden gevolgd. De planning is dat in 2022 de buurt de nieuwe tuin kan gebruiken.