Exploitatie

21 juni 2021

Exploitatie

Om de aanleg van de nieuwe historische tuin te financieren zoekt de Stichting Oostduin steun bij diverse fondsen. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben bijdragen toegezegd in het kader van een eerder initiatief om een pluktuin in Oostduin te realiseren. Dit initiatief is geïntegreerd in het huidige plan.

De Stichting Oostduin verwacht dat zij in staat is om de jaarlijkse exploitatie van de tuin mogelijk te maken. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het functioneren van de tuin met vrijwilligers die worden ondersteund door een deskundige professionele tuinbaas. De stichting Oostduin zal geen commerciële activiteiten in en rond de tuin ontplooien. Hierin volgt de stichting de wens van de laatste gravin en het huidige bestemmingsplan.