Exploitatie

21 juni 2021

Exploitatie

Om de aanleg van de nieuwe historische tuin te financieren zocht de Stichting Oostduin steun bij diverse fondsen. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de tuin.

De exploitatiebegroting van de stichting is gebaseerd op het functioneren van de tuin met vrijwilligers die worden ondersteund door een deskundige professionele tuinbaas. De stichting ontplooit geen commerciële activiteiten in en rond de tuin. Hierin volgt de stichting de wens van de laatste gravin en het huidige bestemmingsplan.