Historische gebouwen

Historische gebouwen

Wassenaarseweg, gezicht op Huis Oostduin
ca. 1950. foto: Haags gemeentearchief

Op het landgoed Oostduin bevinden zich drie rijksmonumenten: het theehuis ofwel de koepel, de brug, het toegangshek en de portierswoning en het tuinmanshuis ‘De Rietjes’ met brug en toegangshek. De bunkers in het Goetlijfpark zijn beschermd als gemeentemonument.

 

 

In de loop van de tijd zijn er ook gebouwen verdwenen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd er op Oostduin een landhuis gebouwd, dat na na de Tweede Wereldoorlog gesloopt werd. Landhuis Arendsdorp verdween vermoedelijk al rond 1854.

Landhuis Oostduin ca. 1900

Scouting huis
De portierswoning
Koepel
De Rietjes