Ontwerp na overleg met wijkvereniging

2 oktober 2021

Ontwerp na overleg met wijkvereniging

De Stichting Oostduin en de Wijkvereniging Benoordenhout hebben overleg gevoerd over het initiatiefplan van de Stichting Oostduin voor de Tuin van Oostduin.

Ecologische kwaliteit

In dit overleg zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het plan overeengekomen waarbij het plan beter ingepast is in de ecologische kwaliteit van het landgoed Oostduin.
Om deze reden is onder meer de ingang van de moestuin verplaatst naar de zijde van de koepel en is de brug naar de tuin aan de zonneweide vervallen evenals het pad langs het gazon. De hoog opgaande boomzone in de huidige Gravinnetuin wordt gehandhaafd ten behoeve van de vogels.

Het aldus aangepaste plan ziet de wijkvereniging als een verrijking van het landgoed Oostduin en wordt door de wijkvereniging ondersteund.

Het aangepaste plan voor de Tuin van Oostduin