Steun voor de tuin

22 september 2021

provincie zuid hollandProvincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland steunt de tuin in het kader van de erfgoedlijn landgoederenzone. Daarmee wordt de historie van de landgoederen weer zichtbaar gemaakt. Landgoed Oostduin-Arendsdorp maakt deel uit van een lint van tientallen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen tussen het Westland en Hillegom die samen de erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland vormen. De landgoederen en buitenplaatsen in dit gebied werken samen aan het herstel en het bekend maken van deze eeuwenoude landhuizen en parken onder de naam Hollands Buiten. Zie ook www.hollandsbuiten.nl. De Provincie ondersteunt het project met een aanzienlijke bijdrage.

De Wijkvereniging Benoordenhout

Met de wijkvereniging werd overleg gevoerd over het plan om te komen tot de tuin. In dit overleg werd een aantal ingrijpende wijzigingen in het plan overeengekomen waardoor het plan beter aansloot op de ecologische kwaliteit van het landgoed Oostduin-Arendsdorp. De wijkvereniging liet weten het uiteindelijke plan voor de tuin te zien als een verrijking van het landgoed.

De Gravin Van Bylandtstichting

De Gravin van Bylandtstichting, ook gevestigd op het landgoed, vond het plan voor de tuin een prachtig initiatief en steunde het plan voor de Tuin van Oostduin daarom dan ook met een aanzienlijke bijdrage.

Gemeente Den Haag 

De gemeente Den Haag heeft in de initiatieffase van de planvorming met een subsidie bijgedragen. Nadat de vergunningen voor de aanleg van de moestuin en de bloementuin in 2023 zijn verleend, heeft de gemeente de aanleg van de bloementuin met een bijdrage (samen met de provincie) mogelijk gemaakt. De gemeente ondersteunt daarmee de doelstellingen om de historie zichtbaarder te maken en de educatieve functie te versterken.

Oranjefonds

Het Oranjefonds zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Oftewel, een betrokken samenleving waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt. Dat doet het fonds door sociaal initiatiefnemers te versterken en te verbinden waar mogelijk. Het Oranjefonds levert een bijdrage aan de Tuin van Oostduin waarmee de ingang en werkruimte van de moestuin kunnen worden verbeterd.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar initiatieven die zich inzetten voor cultuur en natuur. Het Cultuurfonds ondersteunt onze tuin met een bijdrage voor de educatieve acties.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Nationaal Park Hollandse Duinen is een uniek gebied waar landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden, dorpen en steden elkaar afwisselen. Meer dan 50 partners werken samen in de gelijknamige organisatie Nationaal Park Hollandse Duinen om dit gebied een solide basis te geven. De kern van de organisatie wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland. Landgoed Oostduin maakt deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen.