Steun voor het plan

22 september 2021

provincie zuid hollandDe provincie Zuid-Holland

De provincie steunt het plan in het kader van de erfgoedlijn landgoederenzone. Daarmee wordt de historie van de landgoederen weer zichtbaar gemaakt Het landgoed Oostduin Arendsdorp maakt onderdeel uit van een lint van tientallen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen tussen het Westland en Hillegom die samen de erfgoedlijn landgoederenzone Zuid-Holland vormen. De landgoederen en buitenplaatsen in dit gebied werken samen aan het herstel en het bekend maken van deze eeuwenoude landhuizen en parken onder de naam Hollands Buiten. Zie ook www.hollandsbuiten.nl
De Provincie ondersteunt het project met een aanzienlijke bijdrage.

De Wijkvereniging Benoordenhout

Met de wijkvereniging is overleg gevoerd over het plan. In dit overleg zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het plan overeengekomen waarbij het plan beter ingepast is in de ecologische kwaliteit van het landgoed Oostduin. Het aangepaste plan ziet de wijkvereniging als een verrijking van het landgoed Oostduin en wordt door de wijkvereniging ondersteund.

De Gravin Van Bylandtstichting

De Gravin van Bylandtstichting die is gevestigd op het landgoed vindt het een prachtig dierbaar project en steunt het plan voor de tuin van Oostduin met een aanzienlijke bijdrage.