Vroegste geschiedenis tot 1800

10 juni 2021

Vroegste geschiedenis tot 1800

Oostduin

De naam Oostduin komt voor het eerst voor in 1565; er is dan sprake van een boerderij en een boomgaard. In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt er een landhuis gebouwd, vermoedelijk ten tijde van de familie Van Liere. De Van Lieres vergroten het bezit door aankoop van land aan de zijde van de huidige Wassenaarseweg. In 1708 wordt Oostduin verkocht aan mr. Hendrik Fagel, commies der Staten-Generaal. Hij rondt door zijn koop het bezit tot de huidige oppervlakte af. Op de gronden wordt een geometrische aanleg gerealiseerd. Deze is zichtbaar op de kaart van Kruchius van 1712 en de kopie hiervan uit 1757. Op een kaart uit 1765 is het weelderig karakter van de buitenplaats goed te zien. Het bestaat dan uit een herenhuis, hofstede, koetshuis, vijvers en (moes)tuinen.

Arendsdorp

De eerste vermelding van het landgoed dat later de naam Arendsdorp krijgt, dateert uit 1568. Op dat moment bestaat het landgoed uit een groep woningen met een speelhuis en een kruidentuin. Tot 1648 spreekt men van de ‘Dorpenwoning’. Het landgoed dankt zijn naam aan jonkheer Arend van Dorp, raad en hofmeester van Frederik Hendrik. De naam Arendsdorp ontstaat vermoedelijk als de Hofstede in 1648 tot heerlijkheid wordt verheven. Vanaf het Haagse Bos loopt een lange toegangslaan naar de buitenplaats. De dubbele gracht langs de noordzijde, langs de huidige Goetlijfstraat, dateert nog van ca. 1650.

In 1683 verkopen de erfgenamen van Arend van Dorp sr. en jr. het goed aan Hugo du Bois, commies-generaal-fiscaal ter recherche van de gemene landsmiddelen. Onder Hugo du Bois krijgt Arendsdorp een geometrische aanleg. Tot op heden zijn hiervan elementen herkenbaar, zoals de lanen, tuinmuren, grenssloten en de barokke vorm van de vijver. Rond 1737 bestaat Arendsdorp uit een herenhuis, koetshuis, tuinmanshuis, portierswoning, boomgaard, visvijver, sterrenbos, een moestuin en een boerderij met stal en weilanden.

Landschapsstijl

Aan het eind van de achttiende eeuw worden de parken van Arendsdorp en Oostduin omgevormd in landschapsstijl. Waarschijnlijk wordt dan ook de zichtlijn vanuit het hoofdhuis van Oostduin over de vijver naar de Wassenaarseweg aangelegd. In die tijd is Johan  baron van Honstein de eigenaar van Arendsdorp, terwijl Oostduin nog in bezit is van de familie Fagel.