Beheer Landgoed Oostduin-Arendsdorp

9 juni 2021

Stichting Oostduin,
rentmeester van landgoed Oostduin-Arendsdorp

Sinds 1947 beheert Stichting Oostduin het erfgoed van de laatste bewoonster, gravin van Bylandt. Als rentmeester zorgt zij er samen met de gemeente Den Haag voor dat het landgoed wordt onderhouden en aantrekkelijk blijft voor de buurt en wijdere omgeving. Stichting Oostduin is opgericht op 31 maart 1947 en statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Doel en ontstaan

Stichting Oostduin beheert sinds 1947 het erfgoed dat de gravin van Bylandt naliet aan de Protestantse Kerk. De exploitatie van de stichting is geheel gericht op het beheer van het landgoed. Voor het beheer van het park zijn langjarige afspraken gemaakt met de Gemeente Den Haag.

Het erfgoed bestaat uit het landgoed Oostduin en een deel van Arendsdorp met de daarop aanwezige historische gebouwen: de theekoepel, landhuis De Rietjes en de portierswoning aan de Wassenaarseweg. De historische waarde wordt bevestigd door de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht en de toekenning van de status van rijksmonument aan de diverse gebouwen. De stichting ziet de historische gebouwen als parels in het landgoed. Met de diverse restauratieactiviteiten in de afgelopen jaren zijn deze gebouwen inmiddels in goede staat.

De verwerving (2021) van de voormalige moestuin van de gravin van Bylandt zag de stichting als een bijzondere kans om het landgoed te completeren door de moestuin in zijn historische kwaliteit terug te brengen en als een parel toe te voegen aan het ensemble.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
J. Voskamp, voorzitter
A. Kaland, secretaris
G. van Evert, penningmeester

De administratie van de stichting wordt verzorgd door Stek Den Haag, Stichting voor Stad en Kerk.

Contact met Stichting Oostduin