Category Archive

Beheer en contact

Beheervisie landgoederen Oostduin-Arendsdorp

11 juni 2021

Beheervisie In 2009 is er voor de landgoederen Oostduin-Arendsdorp door de Gemeente Den Haag een beheervisie vastgesteld. Deze beheervisie schetst het gewenste toekomstbeeld voor de landgoederen. Het rapport beschrijft de inrichting, het beheer en het gebruik voor de komende jaren. Het gebied Oostduin-Arendsdorp bestaat in deze beheervisie uit de beide voormalige…

Beheer Landgoed Oostduin-Arendsdorp

9 juni 2021
Hekwerk - Landgoed Oostduin

Stichting Oostduin, rentmeester van landgoed Oostduin-Arendsdorp Sinds 1947 beheert Stichting Oostduin het erfgoed van de laatste bewoonster, gravin van Bylandt. Als rentmeester zorgt zij er samen met de gemeente Den Haag voor dat het landgoed wordt onderhouden en aantrekkelijk blijft voor de buurt en wijdere omgeving. Stichting Oostduin is opgericht…